Aktualizovali jsme naše otevřené pracovní pozice. Přidej se k nám!

Projekt

Pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice firmy

MK-mont illuminations s.r.o.

Reg. č.  CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020371

je spolufinancován Evropskou unií.

Dlouhodobý vzdělávací projekt určený pro většinu zaměstnanců příjemce dotace zaměřený na zvýšení znalostí v různých vzdělávacích oblastech. Cílem je zapojení zaměstnanců bez rozdílu pohlaví napříč všemi zaměstnaneckými úrovněmi v rámci podniku.

PříjemceMK – mont illuminations s.r.o. (IČ: 254 24 769)
Název projektuOperační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Reg. č. projektuCZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020371
Doba realizace12/2020 – 03/2021
Celkové ZV1.330.000,- Kč bez DPH (z toho 532.000,- Kč (40% způsobilých výdajů) dotace EU)
ObsahProjekt zaměřený na pořízení zkušebního elektromobilu, který bude sloužit především k rozvážení objednávek plynoucích z činnosti příjemce dotace.
Závěry a výsledkyElektromobil (dodávka typu N1 zn. MAXUS EV80) byl pořízen a je v majetku příjemce dotace. Původně plánovaná dobíjecí stanice byla rovněž pořízena, nicméně výdaje spojené s její výstavbou nebyly nárokovány v rámci projektu, ale byly pokryty vlastními zdroji příjemce dotace.