Aktualizovali jsme naše otevřené pracovní pozice. Přidej se k nám!

Systém pronájmu

 • obec nazdobíme již za 7000 Kč
 • výzdoba bude každý rok jiná - nezevšední
 • výzdobu nemusíte udržovat, opravovat a ani skladovat
 • systém zaručuje, že výzdoba bude vždy funkční
 • nabízíme pouze LED dekory
 • 3 různé velikostní sady

Program pronájmu našich výrobků světelné vánoční výzdoby vznikal řadu let a opírá se o potřeby obcí a jejich finanční možnosti.

 • 1
  GRAFICKÝ NÁVRH
  Na základě Vašeho požadavku zdarma vytvoříme grafický návrh.
 • 2
  UZAVŘENÍ SMLOUVY
  Následně podepíšete smlouvu o pronájmu a ve dvou vyhotoveních ji zašlete na naši adresu. Smlouvu lze získat v sekci ke stažení.
 • 3
  MONTÁŽ ÚCHYTŮ V LETNÍM OBDOBÍ
  Pro rychlou instalaci a připojení výzdoby je nutné na určené stožáry veřejného osvětlení namontovat malé antikorové držáky a speciální konektor GESIS+ IP 68. Držáky a konektor se po zaplacení stávají majetkem obce. Držáky a konektory montujeme také na betonové sloupy.
 • 4
  VÝROBA SVĚTELNÝCH PRVKŮ
  Světelné prvky vyrábíme v letním období. Rozteč úchytů je typizována tak, aby byla zaručena možnost mít v obci každý rok jinou výzdobu. Výroba probíhá dle norem EN ISO 9001 a EN ISO 14001.
 • 5
  SKLADOVÁNÍ
  Vyrobené světelné prvky jsou označeny a uskladněny v sadách pro jednotlivé obce.
 • 6
  DOPRAVA
  Výzdoba bude dopravena v říjnu. Při objednání montáže i namontována.
 • 7
  MONTÁŽ
  Montáž je díky připraveným držákům a speciálnímu konektoru GESIS+ velice rychlá a jednoduchá. Můžete ozdoby montovat sami nebo zajistíme montáž přes naše zástupce v dané oblasti.
 • 8
  ROZSVĚCENÍ VÝZDOBY
  Každý rok budete mít obec nazdobenou jinými dekory. Lidé v obci tak opakovaně dostanou velký dárek.
 • 9
  VYZVEDNUTÍ VÝZDOBY
  Dekory připravíte do přepravních boxů a my si je vyzvedneme k revizi a uskladnění. V letním období můžete držáky využít na květinovou výzdobu.