Aktualizovali jsme naše otevřené pracovní pozice. Přidej se k nám!

logo OPZ MPSC

Projekt

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI  MK - MONT ILLUMINATIONS S.R.O. (REG. Č. PROJEKTU: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012588)

je spolufinancován Evropskou unií.

Dlouhodobý vzdělávací projekt určený pro většinu zaměstnanců příjemce dotace zaměřený na zvýšení znalostí v různých vzdělávacích oblastech. Cílem je zapojení zaměstnanců bez rozdílu pohlaví napříč všemi zaměstnaneckými úrovněmi v rámci podniku.

PříjemceMK – mont illuminations s.r.o. (IČ: 254 24 769)
Název projektuVzdělávání zaměstnanců společnosti MK – mont illuminations s.r.o.
Reg. č. projektuCZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012588
Doba realizace01.10.2019 – 30.09.2021
Celkové ZV1.334.200,- Kč (z toho 85 % dotace EU, 15 % spoluúčast)
ObsahPředmětem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců žadatele prostřednictvím realizace podnikového vzdělávání (tj. vzdělávacích aktivit) v těchto oblastech:

• Obecné IT (celkem 350 osobohodin)
• Měkké a manažerské dovednosti (celkem 800 osobohodin)
• Jazykové vzdělávání (celkem 1092 osobohodin)
• Účetní, ekonomické a právní kurzy (celkem 240 osobohodin)
• Technické a jiné odborné vzdělávání (celkem 1550 osobohodin)

Vzdělávání bude realizováno formou otevřených i uzavřených kurzů průběžně po celou dobu realizace projektu. Realizací projektu získá kvalifikaci po ukončení svojí účasti alespoň 27 účastníků, z toho 4 ve věku nad 54 let.